Matematika – distanční výuka

Domů » Pro žáky » Matematika – distanční výuka

 

Videonávod:

Matematika  – procvičování pro jednotlivé ročníky:

1. ročník

NázevPoznámky
1.Čísla 1 až 1010 cvičení
2.Slovní úlohy - počítáme do 1010 cvičení
3.Porovnávání čísel do 1010 cvičení
4.Sčítání a odčítání do 1010 cvičení
5.Čísla 10 až 2010 cvičení
6.Sčítání a odčítání do 2010 cvičení
7.Slovní úlohy - počítáme do 20 bez přechodu 1010 cvičení
8.Porovnávání čísel do 2010 cvičení
9.Logické řady10 cvičení
10.Geometrické útvary10 cvičení

Nahoru

2. ročník

NázevPoznámky
1.Přechod do 20 - do čísla 1110 cvičení
2.Přechod do 20 - do čísla 1210 cvičení
3.Přechod do 20 - do čísla 1310 cvičení
4.Přechod do 20 - do čísla 1410 cvičení
5.Přechod do 20 - do čísla 1510 cvičení
6.Přechod do 20 - do čísla 1610 cvičení
7.Přechod do 20 - do čísla 17 a 1810 cvičení
8.Procvičování do 20 s přechodem přes 1010 cvičení
9.Řazení číselné řady do 10010 cvičení
10.Sčítání a odčítání desítek10 cvičení
11.Sčítání a odčítání 83+5, 88-510 cvičení
12.Sčítání a odčítání 32+20, 52-2010 cvičení
13.Sčítání a odčítání 65+7, 72-711 cvičení
14.Slovní úlohy do 10010 cvičení
15.Procvičování počítání v oboru do 10010 cvičení

Nahoru

3. ročník

NázevPoznámky
1.Násobilka 2 a 310 cvičení
2.Násobilka 4 a 510 cvičení
3.Násobilka 610 cvičení
4.Násobilka 710 cvičení
5.Násobilka 810 cvičení
6.Násobilka 910 cvičení
7.Násobilka 1010 cvičení
8.Sudá a lichá čísla10 cvičení
9.Sčítání a odčítání čísel do 100 bez přechodu desítky10 cvičení
10.Sčítání a odčítání čísel do 100 s přechodem desítky10 cvičení
11.Zaokrouhlování dvojciferných čísel na desítky10 cvičení
12.Zaokrouhlování trojcfiferných čísel na desítky a stovky10 cvičení
13.Písemné sčítání do 1000 bez přechodu stovky10 cvičení
14.Písemné sčítání do 1000 s přechodem stovky10 cvičení
15.Písemné odčítání do 1000 bez přechodu stovky10 cvičení
16.Písemné odčítání do 1000 s přechodem stovky10 cvičení
17.Kalkulačka10 cvičení
18.Násobky deseti a dělení těchto násobků 1010 cvičení
19.Dělení se zbytkem10 cvičení
20.Jednotky délky10 cvičení
21.Čtverec a obdélník10 cvičení
22.Trojúhelník10 cvičení
23.Osově souměrné útvary10 cvičení
24.Porovnávání dvojciferných čísel a číselná osa10 cvičení
25.Porovnávání trojciferných čísel a číselná osa10 cvičení

Nahoru

4. ročník

NázevPoznámky
1.Opakování - násobení a dělení10 cvičení
2.Opakování - zaokrouhlování na desítky a stovky10 cvičení
3.Porovnávání přirozených čísel10 cvičení
4.Zaokrouhlování do 100010 cvičení
5.Sčítání zpaměti do 100010 cvičení
6.Sčítání do 10 00010 cvičení
7.Písemné odčítání do 10 00010 cvičení
8.Písemné násobení jednociferným číslem10 cvičení
9.Písemné dělení trojciferného čísla jednociferným10 cvičení
10.Početní operace do 10 00010 cvičení
11.Přirozená čísla přes 10 000 - porovnávání10 cvičení
12.Přirozená čísla do 10 000 - zaokrouhlování10 cvičení
13.Přirozená čísla do 10 000 - sčítání a odčítání zpaměti10 cvičení
14.Písemné sčítání nad 10 00010 cvičení
15.Písemné odčítání přes 10 00010 cvičení
16.Násobení a dělení zpaměti přes 10 00010 cvičení
17.Písemné násobení dvojciferným číslem10 cvičení
18.Početní operace s přirozenými čísly nad 10 00010 cvičení
19.Římské číslice10 cvičení
20.Jednotky délky10 cvičení
21.Jednotky hmotnosti10 cvičení
22.Jednotky času10 cvičení
23.Bod, úsečka, polopřímka, přímka10 cvičení
24.Rovinné obrazce10 cvičení
25.Osová souměrnost10 cvičení
26.Obvod čtvercekvíz se 6 otázkami
27.Poloha přímekkvíz s 10 otázkami
28.Obvodykvíz se 6 otázkami
 

 

DUM – DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁLY

(materiály jsou volně ke stažení z googledisku školy)

 

Nahoru