Zaokrouhlování dvojciferných čísel na desítky

Chceš dvojciferné číslo zaokrouhlit "dolů". Které číslice mohou být na místě jednotek? Klikej na ně v pořadí od nejmenší k největší.