Historie školy

Domů » O škole » Historie školy

 

Stručná historie školy

1891 – otevření nové školní budovy Blahovka (v současnosti výuka 1. stupně)
1892 – vstup Josefa Čapka do 1. třídy obecné školy
1895 – vstup Karla Čapka do 1. třídy obecné školy
1897 – otevření školní tělocvičny na místě bývalého špitálu
1904 – otevření školy Komenského 151 (v současnosti výuka 2. stupně)
1912 – zřízen útulek pro mládež postrádající dozor rodičů po vyučování
1914 – nástup Karla Plicky (fotograf) na měšťanskou školu
1944 – zabrání školy na Blahovce pro potřeby Němců
1945 – budova Blahovka pro kulturní účely, útulek pro školní děti (pozdější školní družina)
1948 – počátek organizovaných prázdninových táborů pro děti
1949 – malířka Julie Mezerová – Winterová patronkou školy
1951 – zahájeno pravidelné vyvařování školních obědů
1963 – vznik školního klubu
1964 – zřizování speciálních učeben pro výuku přírodopisu, chemie a kreslení
1966 – dočasné uzavření jídelny pro havarijní stav budovy
1971 – počátek výuky v přestavěné budově Komenského 151
1976 – zasazení pamětní desky na školní budovu připomínající bratry Čapky
1979 – zahájení výuky na pobočné budově Veselka, otevření nové tělocvičny na Blahovce
1985 – zahájení práce v ordinaci zubního lékaře ve škole
1990 – škola přejmenována na ZŠ Bratří Čapků
1991 – budova na Veselce vrácena v restituci původním majitelům, elokované třídy Gymnázia Trutnov
1993 – právní subjektivita školy
1994 – vznik samostatného Gymnázia Úpice
1995 – přestěhování gymnázia do jiné budovy


Almanach, kronika školy