Školní družina

Domů » Pro rodiče » Školní družina

 

Vnitřní řád školní družiny
Vnitřní řád školní družiny
Datum: 13. 9. 2023
Velikost: 353 KB – pdf

V příloze níže  jsou uvedeny podrobné informace jak o provozu zařízení, tak i výchovně vzdělávací činnosti:

ŠVP - školní družina
ŠVP - školní družina
Datum: 31. 10. 2018
Velikost: 543 KB – pdf

Výchovná činnost ŠD se uskutečňuje v přízemí ve dvou odděleních. Žáci mohou využívat pro svou činnost i další prostory školy.

Základní charakteristika

Počet oddělení:  3
Kapacita:  90 dětí
Vedoucí vychovatelka: Eva Jansová
Vychovatelky: Eva Jörková  a  Ivana Mesnerová
Provozní doba:   6.30–7.30            11.30–15.30
Poplatek za družinu:  paušální poplatek 100 Kč za měsíc

Přihlašování žáků do školní družiny

Přihlašují rodiče nebo zákonný zástupce zápisním lístkem.
Odhlašují rodiče nebo zákonný zástupce písemně.
O vyloučení žáka ze ŠD rozhoduje ředitel školy.

Podmínky docházky do školní družiny

O přijetí dítěte do ŠD rozhoduje ředitel školy.
Přednost v přijetí do ŠD mají děti zaměstnaných rodičů, žáci nižších ročníků a dojíždějící ze vzdálených míst.

Provoz ranní družiny

Provozní doba: 6.30–7.30
Zabezpečení: 1 vychovatelka
Příchod dětí do ŠD: individuálně z domova
Odchod ze ŠD: společně v doprovodu vychovatelky do tříd

Provoz odpolední družiny

Provozní doba: 11.30–15.30
Zabezpečení: 3 vychovatelky

Předání dětí po vyučování:

V 11.35 přebírá děti vychovatelka ve školní jídelně. Žáci, kteří končí výuku později, přecházejí do ŠD sami.

Úhrada školní družiny

Za pobyt dětí v ŠD je vybírán poplatek ve výši 100 Kč měsíčně. Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny. Pokud za žáka není zaplacen poplatek, ředitel školy může rozhodnout o jeho vyřazení z družiny od prvního dne dalšího měsíce.

Stravování

Zajištěno ve školní jídelně.
Nenutíme děti do jídla, ale snažíme se, aby všechno alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému způsobu stravování.

Pitný režim

Žáci mají přímo ve ŠD k dispozici šťávu s vodou. Každý žák má vlastní šťávu i kelímek.

Odchod ze školní družiny

Způsob odchodu žáků ze ŠD stanovují rodiče, případně zákonný zástupce, na zápisním lístku, včetně osob, které mohou dítě vyzvednout.
Změny oznamují rodiče nebo zákonný zástupce předem písemně.
V případě nevyzvednutí dítěte ze ŠD budou rodiče telefonicky vyzváni, aby tak učinili co nejdříve.

Bezpečnost školní družiny

Děti jsou pod stálým dohledem vychovatelky.
Na začátku školního roku jsou děti seznámeny s bezpečnostními předpisy a ochranou zdraví ve ŠD a při pobytu venku.
ŠD se řídí školním řádem, řádem školní družiny a bezpečnostními předpisy školy.

Styk s rodiči

Pravidelně zajištěn na třídních schůzkách, nebo individuálně při přebírání dětí při odchodu ze ŠD.

 

 

Aktualizace: 15. 9. 2023 7:27