Zápis do 1. ročníku - informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Domů » Pro rodiče » Zápis do 1. ročníku

 

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2024–25

se koná  ve čtvrtek 11. dubna 2024 od 13.30 do 17.30 v budově 1. stupně ZŠ Bří Čapků.

K zápisu se dostaví děti, které se narodily od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018, a děti s odloženou školní docházkou.

Zákonný zástupce dítěte s sebou vezme občanský průkazrodný list dítěte,  v případě žádosti o odklad doporučení z poradny a vyjádření lékaře.

Výuka žáků 1. ročníku bude probíhat podle školního vzdělávacího programu „Blahováček“.

Pokud bydlíte mimo spádovou oblast ZŠ Bří Čapků a chcete k nám posílat vaše dítě, nahlaste nám jméno, datum narození a bydliště a my vám zašleme pozvánku k zápisu.

Přijďte mezi nás, těšíme se na vás.

 

Další informace pro rodiče:

 

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

Videoreportáž ze zápisu do 1. ročníku – 4. dubna 2022  

 

 

Představujeme vám některé z akcí, které naše škola pořádá pro své žáky.

 

Aktualizace: 3. 4. 2024 11:33