Zápis do 1. ročníku - informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2019-20

se koná  ve čtvrtek 4. dubna 2019 od 13.30 do 17.30 v budově 1. stupně ZŠ Bří Čapků.

  • K zápisu se dostaví děti, které se narodily od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013, a děti s odloženou školní docházkou.
  • Zákonný zástupce dítěte s sebou vezme občanský průkazrodný list dítěte.
  • Výuka žáků 1. ročníku bude probíhat podle školního vzdělávacího programu „Blahováček“.
  • Pokud bydlíte mimo spádovou oblast ZŠ Bří Čapků a chcete k nám posílat vaše dítě, nahlaste nám jméno, datum narození a bydliště a my vám zašleme pozvánku k zápisu.
  • Přijďte mezi nás, těšíme se na vás.

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Videoreportáž ze zápisu do 1. ročníku – 5. dubna 2018

 

Aktualizace: 3. 12. 2019 19:31