Zápis do 1. ročníku - informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Domů » Pro rodiče » Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2022–23

se koná  ve čtvrtek 7. dubna 2022 od 13.30 do 17.30 v budově 1. stupně ZŠ Bří Čapků.

K zápisu se dostaví děti, které se narodily od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016, a děti s odloženou školní docházkou.

Zákonný zástupce dítěte s sebou vezme občanský průkazrodný list dítěte.

Výuka žáků 1. ročníku bude probíhat podle školního vzdělávacího programu „Blahováček“.

Pokud bydlíte mimo spádovou oblast ZŠ Bří Čapků a chcete k nám posílat vaše dítě, nahlaste nám jméno, datum narození a bydliště a my vám zašleme pozvánku k zápisu.

Přijďte mezi nás, těšíme se na vás.

 

Poznámka:
K zápisu do ZŠ  v období od 1. do 30. dubna nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR  („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu  2. června 2022 od 8 do 16 hodin.

Для зарахування до ЗНЗ у період з 1 по 30 квітня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерпіти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. 1 ст. а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження. Для цих іноземців – біженців призначений термін 2 червня 2022 з 8 ранку до 16 години.

 

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 

Videoreportáž ze zápisu do 1. ročníku – 4. dubna 2019

Představujeme vám některé z akcí, které naše škola pořádá pro své žáky.

 

Aktualizace: 30. 3. 2022 14:16