Násobilka 7

Doplň chybějící násobky čísla 7. Násobky jsou řazeny od nejmenšího k největšímu.
0 42