Početní operace s přirozenými čísly do 10000

Doplň znaménko ( =, >, <)

4 . 620 1 500 + 1 800 5 620 - 1 840 630 . 6
920 : 8 1 860 - 1 755 5 360 + 1 085 2 730 + 3 815