Zajímavé odkazy

Český jazyk – odkazy na procvičování učiva

 • Školákov – interaktivní procvičování učiva pro 1.-4. ročník (český jazyk, matematika, prvouka, vlastivěda, angličtina)
 • Učím se číst  – inteligentní procvičování čtení – cílem je  jednoduchou formou interaktivních her naučit děti předškolního a mladšího školního věku základy čtení a práci s písmeny i slovy.
 • Nechybujte.cz – gramatika, pravidla pravopisu, slovník synonym a antonym  a slovník současné češtiny –  vše přehledně na jednom místě
 • Moje čeština – výuka, mluvnice ZŠ (např. vyjm. slova, velká písmena, shoda aj.), testy, které vysvětlí, kde jste udělali chybu
 • Internetová školička – 1. stupeň, procvičovací testy z různých předmětů
 • Procvičování čtení písmen, slabik a jednoduchých slov online.
 • Procvičování českého jazyka online podle jednotlivých ročníků – pro 1. ročník obsahuje i jednoduché úkoly na kontrolu  porozumění čtení, doplňování chybějících písmen, procvičování dvojhlásek apod.
 • Didaktika českého jazyka pro 1. stupeň –  obsahuje přehledy učiva, přípravy na hodinu, množství procvičovacích cvičení, velice hezky zpracovaná vyjmenovaná slova
 • Pravopisně.cz – pravopisná cvičení, zvukové diktáty, větné rozbory, souhrn všech pravidel, literární testy …
 • Umíme česky – široká databáze cvičení online, chování systému je adaptabilní – podle toho, jaké máte vědomosti, aplikace volí podobu otázek tak, aby to pro vás bylo nejužitečnější.

Anglický jazyk

 • Happy house – slovní zásoba i s výslovností, prezentace – PowerPoint 2007 (2. ročník)
 • Happy house – hry na procvičení učiva, příběhy z učebnice a další aktivity (2. ročník)
 • www.helpforenglish.cz – pomoc pro studenty angličtiny (výklad, interakt. testy, poslech, četba a mnoho dalšího)
 • Angličtina pro začátečníky – vhodné i pro děti ( výslovnost, obrázky, přehledné a srozumitelné vysvětlení)
 • www.english-4u.de – procvičování gramatiky -stránky v angličtině  (II. stupeň)
 • www.learnenglish.be – slovíčka, gramatika – stránky v angličtině (5. – 9. ročník)
 • Agendaweb.org – spousta odkazů týkajících se AJ, slovíčka, gramatika, poslechy…
 • Free online Dictionary of English Pronunciation – pokud nevíš, jak vyslovit nějaké slovíčko, tady se to dozvíš

Matematika

Člověk a jeho svět

 • Příručka 1. pomoci – flashová aplikace – výuka, testíky, hry – vše zábavnou formou
 • Dopravní výchova – Škoda hrou – flashová aplikace – rozhodneš se správně? – zábavná forma učení pomocí hry

Pro tablety a smartphony

Česká firma PMQ software nabízí spoustu velmi pěkných procvičovacích aplikací na platformě Android i iOS. Např. z obchodu GooglePlay je možné stáhnout demoverze, vyzkoušet a v případě zájmu zakoupit plnou verzi asi za 90 Kč.

 • Český jazyk – pravopis – od 2. ročníku
 • Matematika – procvičování sčítání, odčítání , násobilky
 • Angličtina – nejrůznější okruhy slovíček, různé formy osvojení, kontrola výslovnosti
 • Abeceda – pro začínající čtenáře (seznámení s písmeny)
 • Matematika a čísla – začátek 1. třídy (číslice, počet…)
 • Výuka hodin – výborná aplikace (vyzkoušela jsem) – plná verze nyní za 89 Kč
 • Oko hrátky, dyslexie, cvičení – rozvoj zrakového vnímaní,  zaměřeno na diferenciaci figury a pozadí, zrcadlení, překrývání, vnímání obrysů, stínů a také podobných písmen

Aktualizace: 4. 3. 2020 13:18