Násobilka 6

Doplň chybějící násobky čísla 6. Násobky jsou seřazeny od nejmenšího k největšímu.
0 24