Násobení a dělení zpaměti nad 10 000

Vynásob zpaměti. Vyber z nabízených výsledků.

6 . 100 000 = 15 . 1 000 = 60 . 10 000 =
150 . 10 = 5 . 10 000 = 600 . 100 =
9 . 100 000 = 500 . 100 = 900 . 100 =