ŠVP Blahováček

Žáci naší školy se vzdělávají podle školního vzdělávacího programu „Blahováček“, vydaného 1. 9. 2019 (8. verze).

„Cílem vzdělávání není vytvořit z žáka neschopného encyklopedického génia, nýbrž slušného člověka, který se za pomocí osvojených znalostí, schopností a dovedností dokáže vhodným způsobem prosadit v reálném životě.“

moto naší školy

Předkladatel

Název školy:                 Základní škola Bratří Čapků Úpice
Adresa školy:               Komenského 151, 542 32 Úpice
Jméno ředitele:           Mgr. Martin Zakouřil
Telefon:                        499 881 138, 499 884 875
E-mail:                          blahovkaupice@volny.czzakouril@zsbcupice.cz
Web:                              zsbcupice.cz

Zřizovatel

Název zřizovatele:      Město Úpice
Adresa zřizovatele:    Pod Městem 624, 542 32 Úpice
Telefon:                       499 781 533, 499 859 062
E-mail:                         mupice@volny.cz
Web:                             www.upice.cz

Obsah

Aktualizace: 3. 12. 2019 19:34