ŠVP Blahováček

Domů » ŠVP Blahováček

 

Žáci naší školy se vzdělávají podle školního vzdělávacího programu „Blahováček“, vydaného 1. 9. 2023 (10. verze).

„Cílem vzdělávání není vytvořit z žáka neschopného encyklopedického génia, nýbrž slušného člověka, který se za pomocí osvojených znalostí, schopností a dovedností dokáže vhodným způsobem prosadit v reálném životě.“

moto naší školy

Předkladatel

Název školy:                Základní škola Bratří Čapků Úpice
Adresa školy:               Komenského 151, 542 32 Úpice
Jméno ředitele:         Mgr. Martin Zakouřil
Telefon:                         499 881 138, 499 884 875
E-mail:                           blahovkaupice@volny.cz
                                         zakouril@zsbcupice.cz
Web:                               zsbcupice.cz

Zřizovatel

Název zřizovatele:      Město Úpice
Adresa zřizovatele:    Pod Městem 624, 542 32 Úpice
Telefon:                         499 781 533, 499 859 062
E-mail:                           mupice@volny.cz
Web:                               www.upice.cz

Obsah

Aktualizace: 19. 3. 2024 15:01