Rovinné útvary

Rozhodni, zda z daných bodů lze sestrojit trojúhelník.
obrazek-3.png
body ACJ body BFJ body CIJ
body EFG body FGH body CDJ