Informace pro strávníky

Stravné na měsíc říjen 2020 se platí:
  •  úterý 29. 9., středa 30. 9. od 7.30 do 11.30
 
Ceny stravného – říjen 2020:
1. kategorie (6 - 10 let)494,- Kč
2. kategorie (11 - 14 let)532,- Kč
3. kategorie (15 let a více)570,- Kč
veřejnost (cizí)1235,- Kč
Žáci jsou zařazováni do jednotlivých kategorií dle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce. Školní rok trvá od 1. 9. do 31. 8.
 
Prodej obědů:

Obědy se platí v kanceláři školní jídelny na konci měsíce na měsíc další vždy v termínech, které jsou vyvěšeny v jídelně a u hlavním vchodu.

 
Cena obědů:
  • 1. kategorie (6–10 let)  – 26,– Kč
  • 2. kategorie (11–14 let) – 28,– Kč
  • 3. kategorie (15 let a více) – 30,– Kč
  • veřejnost  –  65,– Kč  (od 1. 1. 2020)
 
Časový výdej obědů:

žáci a zaměstnanci školy      11.35–12.00; 12.30–13.00;  13.25–13.50
ostatní strávníci                       11.15–11.35; 12.20–12.30;  13.00–13.25
výdej uzavřen                            12.00–12.20

 
Odhlašování obědů:
  • osobně u vedoucí školní jídelny nebo ve školní kuchyni do 14.00 hod. předcházejícího dne
  • v objednávkovém boxu – počítač v jídelně (2 dny předem)
  • telefonicky na čísle 499 781 336 (záznamník) na ten den do 6 hodin ráno – pouze pro neplánovanou nepřítomnost (nemoc)
 
Další informace: 

V rámci ekonomického využívání finanční normy je od 1. září 2009 odhlašování a přihlašování obědů možné pouze den předem.

V případě náhlého onemocnění dítěte si 1. den nemoci mohou rodiče vyzvednout neodhlášenou stravu do 13 hodin. Stravu na tento den je též možno odhlásit do 6 hodin ráno na záznamník (499 781 336). Na další dny musí být obědy odhlášeny nebo čerpání stravy bude započítáno v plné výši 55,– Kč.

Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada.

Vnitřní řád školní jídelny
Vnitřní řád školní jídelny (118 zobrazení)
Datum: 21. 11. 2019
Velikost: 101 KB – pdf

 

Aktualizace: 23. 9. 2020 13:13