Informace pro strávníky

Upozorňujeme, že pro strávníky z řad veřejnosti se z důvodu mimořádných opatření  v květnu a červnu nevaří. Děkujeme za pochopení.

Obědy se vaří pouze pro žáky, kteří mají výuku ve škole.

Žáci, kteří projevili zájem o stravování, mají obědy automaticky přihlášeny.

Stravné na měsíc květen a červen 2020 se platí:
 • květen – 19. 5., 21. 5. od 8.00 do 10.00
 • červen – 26. 5., 28. 5 od 8.00 do 10.00
Odhlašování  obědů v období  od 25. 5. do 26. 6. lze pouze:
 •  e-mailem: blehova@zsbcupice.cz (den předem)
 •  telefonicky (záznamník): 499 781 336 do 6.30 hod.    

 

Ceny stravného – květen  2020:
1. kategorie (6 - 10 let)120,- Kč
2. kategorie (11 - 14 let)130,- Kč
3. kategorie (15 let a více)-
veřejnost (cizí)-

Ceny stravného – červen 2020:
1. kategorie (6 - 10 let)480,- Kč
2. kategorie (11 - 14 let)520,- Kč
3. kategorie (15 let a více)-
veřejnost (cizí)-
Žáci jsou zařazováni do jednotlivých kategorií dle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce. Školní rok trvá od 1. 9. do 31. 8.
Prodej obědů:

Obědy se platí v kanceláři školní jídelny na konci měsíce na měsíc další vždy v termínech, které jsou vyvěšeny v jídelně a u hlavním vchodu.

Cena obědů:
 • 1. kategorie (6–10 let)  – 24,– Kč
 • 2. kategorie (11–14 let) – 26,– Kč
 • 3. kategorie (15 let a více) – 27,– Kč
 • veřejnost  –  65,– Kč  (od 1. 1. 2020)
Časový výdej obědů:

žáci a zaměstnanci školy      11.35–12.00; 12.30–13.00;  13.25–13.50
ostatní strávníci                       11.15–11.35; 12.20–12.30;  13.00–13.25
výdej uzavřen                            12.00–12.20

Odhlašování obědů:
 • osobně u vedoucí školní jídelny nebo ve školní kuchyni do 14.00 hod. předcházejícího dne
 • v objednávkovém boxu – počítač v jídelně (2 dny předem)
 • telefonicky na čísle 499 781 336 (záznamník) na ten den do 6 hodin ráno – pouze pro neplánovanou nepřítomnost (nemoc)
Další informace: 

V rámci ekonomického využívání finanční normy je od 1. září 2009 odhlašování a přihlašování obědů možné pouze den předem.

V případě náhlého onemocnění dítěte si 1. den nemoci mohou rodiče vyzvednout neodhlášenou stravu do 13 hodin. Stravu na tento den je též možno odhlásit do 6 hodin ráno na záznamník (499 781 336). Na další dny musí být obědy odhlášeny nebo čerpání stravy bude započítáno v plné výši 55,– Kč.

Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada.

Vnitřní řád školní jídelny
Vnitřní řád školní jídelny (93 zobrazení)
Datum: 21. 11. 2019
Velikost: 101 KB – pdf

 

Aktualizace: 20. 5. 2020 14:48