Informace pro strávníky

Domů » Školní jídelna » Informace pro strávníky

 

Stravné na měsíc duben 2023 se platí:

čtvrtek 30. 3., pátek 31. 3. (7.30–11.30)

 

Ceny stravného – duben 2023:

Kategorie strávníkůCena
1. kategorie (6 - 10 let)510 Kč
2. kategorie (11 - 14 let)544 Kč
3. kategorie (15 let a více)612 Kč
veřejnost (cizí)1462 Kč
svačiny - 1. st.340 Kč
svačiny - 2. st.374 Kč
Žáci jsou zařazováni do jednotlivých kategorií dle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce. Školní rok trvá od 1. 9. do 31. 8.

 

Prodej obědů:

Obědy se platí v kanceláři školní jídelny na konci měsíce na měsíc další vždy v termínech, které jsou vyvěšeny v jídelně a u hlavním vchodu.

Objednávat můžete přes www.strava.cz nebo při placení v kanceláři.

Cena obědů:

  • 1. kategorie (6–10 let)  – Kč 30,-   (od 1. 9. 2022)
  • 2. kategorie (11–14 let) – Kč  32,-  (od 1. 9. 2022)
  • 3. kategorie (15 let a více) – Kč 36,- (od 1. 9. 2022)
  • veřejnost  –  Kč 86,–  (od 1. 9. 2022)
  • svačina pro žáky 1. stupně –  20,-   (od 1. 9. 2022)
  • svačina pro žáky 2. stupně – Kč 22,- (od 1. 2. 2023)

 

Časový výdej obědů:

žáci a zaměstnanci školy      11.35–12.00; 12.30–13.00;  13.25–13.50
ostatní strávníci                       11.00–11.30; 12.20–12.30
výdej uzavřen                            12.00–12.20

 

Odhlašování obědů:

  • osobně u vedoucí školní jídelny nebo ve školní kuchyni do 14.00 hod. předcházejícího dne
  • v objednávkovém boxu – počítač v jídelně (den předem do 12.00 – platí i pro přihlašování)
  • telefonicky na čísle 499 781 336 (záznamník) na ten den do 6 hodin ráno – pouze pro neplánovanou nepřítomnost (nemoc)

 

Další informace: 

V rámci ekonomického využívání finanční normy je od 1. září 2009 odhlašování a přihlašování obědů možné pouze den předem.

V případě náhlého onemocnění dítěte si 1. den nemoci mohou rodiče vyzvednout neodhlášenou stravu do 13 hodin. Stravu na tento den je též možno odhlásit do 6 hodin ráno na záznamník (499 781 336). Na další dny musí být obědy odhlášeny nebo čerpání stravy bude žákům započítáno v plné výši. (1. kat. 76,- Kč, 2. kat. 78,- Kč a 3. kat. 82,- Kč)

Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada.

Vnitřní řád školní jídelny
Vnitřní řád školní jídelny
Datum: 21. 11. 2019
Velikost: 101 KB – pdf

 

Aktualizace: 27. 3. 2023 15:47