Informace pro strávníky

Domů » Školní jídelna » Informace pro strávníky

 

Stravné na měsíc červen 2024 se platí:

čtvrtek 30. 5., pátek 31. 5. (7:30–11.30)

 

Ceny stravného – červen 2024:

Kategorie strávníkůCena
1. kategorie (6 - 10 let)660 Kč
2. kategorie (11 - 14 let)720 Kč
3. kategorie (15 let a více)800 Kč
veřejnost (cizí)1900 Kč
I. svačiny (20 Kč)400 Kč
II. svačiny (22 Kč)440 Kč
III. svačiny (24 Kč)480 Kč

Žáci jsou zařazováni do jednotlivých kategorií dle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce. Školní rok trvá od 1. 9. do 31. 8.

 

Prodej obědů:

Obědy se platí v kanceláři školní jídelny na konci měsíce na měsíc další vždy v termínech, které jsou vyvěšeny v jídelně a u hlavním vchodu.

Objednávat můžete přes www.strava.cz nebo při placení v kanceláři.

Cena obědů:

  • 1. kategorie (6–10 let)  – Kč 33,-  (od 4. 9. 2023)
  • 2. kategorie (11–14 let) – Kč  36,- (od 4. 9. 2023)
  • 3. kategorie (15 let a více) – Kč 40,-(od 4. 9. 2023)
  • veřejnost  –  Kč 95,–  (od 4. 9. 2023))
  • svačina pro žáky 1. stupně –  20,-   (od 1. 9. 2022)
  • svačina pro žáky 2. stupně – Kč 22,- (od 1. 2. 2023)
  • svačina pro 15 let a více – Kč 25,– (od 4. 9. 2023)

 

Časový výdej obědů:

žáci a zaměstnanci školy      11.35–12.00; 12.30–13.00;  13.25–13.50
ostatní strávníci                       11.00–11.30; 12.20–12.30
výdej uzavřen                            12.00–12.20

 

Odhlašování obědů:

  • osobně u vedoucí školní jídelny nebo ve školní kuchyni do 14.00 hod. předcházejícího dne
  • telefonicky na čísle 499 781 336 (záznamník) na ten den do 6 hodin ráno – pouze pro neplánovanou nepřítomnost (nemoc)

 

Další informace: 

V rámci ekonomického využívání finanční normy je od 1. září 2009 odhlašování a přihlašování obědů možné pouze den předem.

V případě náhlého onemocnění dítěte si 1. den nemoci mohou rodiče vyzvednout neodhlášenou stravu do 13 hodin. Stravu na tento den je též možno odhlásit do 6 hodin ráno na záznamník (499 781 336). Na další dny musí být obědy odhlášeny nebo čerpání stravy bude žákům započítáno v plné výši. (1. kat. 84,- Kč, 2. kat. 87,- Kč a 3. kat. 91,- Kč)

Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada.

Vnitřní řád školní jídelny
Vnitřní řád školní jídelny
Datum: 13. 9. 2023
Velikost: 189 KB – pdf

 

Aktualizace: 22. 5. 2024 11:41