Soutěž ve sběru tetrapaků

Soutěž ve sběru tetrapaků bude probíhat v týdnu od 15. listopadu do 26. listopadu 2021. Řádně vymyté a spočítané tetrapakové obaly můžete odevzdávat v tradičních sběrových dnech a časech.

Nejlepší sběrači budou odměněni!

  •  středa 7.30 – 7.50 kolárna (z boku školy)
  • pátek 7.30 – 7.50 kabinet přírodopisu

Ve výjimečných případech lze tetrapaky odevzdat i v odpoledních hodinách, ale pouze po předchozí domluvě s p. uč. Beránkem (tel. 499 881 138 – sekretariát školy, email: beranek@zsbcupice.cz).