Jednotky hmotnosti

Převeď. (Nezapomeň, jak se čísla zapisují. Např. 522 636 - tedy po třech číslicích zprava je mezera)
5 t = kg 13 kg = g 65 t = kg
510 000 g = kg 6 000 kg = t 700 kg = g
960 000 kg = t 810 kg = g 8 000 g = kg