Kontakt

Domů » O škole » Kontakt

 

Základní škola Bratří Čapků, Komenského 151, 542 32 Úpice

ústředna: 499 881 138
ředitel: 731 519 030
školní družina: 737 640 846
školní jídelna: 499 781 336  
účet školní jídelny: 190 278  571/0600
provozní účet školy: 510 230 594/0600
e-mail: zakouril@zsbcupice.czblahovkaupice@volny.cz

ředitel školy: Mgr. Martin Zakouřil
statutární zástupce ředitele: Mgr. Martin Dytrych

ID datové schránky: 55ymjvu 
identifikátor školy (REDIZO): 600101941
IZO: 047463996
IČO školy: 47463996
registrace v OR u KS v Hradci Králové oddíl Pr, vložka 58 ze dne 21. 10. 2002
zřizovatel: Město Úpice
zřizovací listina – platnost od 3. 5. 2021
právní postavení: příspěvková organizace města Úpice  s právní subjektivitou
vzdělávací program: ŠVP „Blahováček

počet zaměstnanců: 41
počet tříd: 13
počet žáků: 243

Stravování zajištěno ve školní jídelně.

Správa webu: Mgr. Eva Prouzová
e-mail: prouzova@zsbcupice.cz

 

 

 

 

 

Aktualizace: 4. 1. 2024 7:44