Jednotky délky

Převeď. (Nezapomeň, jak se čísla zapisují. Např. 522 636 - tedy po třech číslicích zprava je mezera)
3 m = cm 50 dm = m 600 cm = mm
40 km = m 700 000 m = km 200 mm = dm
750 m = dm5 500 mm = cm25 m = mm