Hodnocení žáků

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí podle školského zákona (č. 561/2004 Sb.), vyhlášky o základním vzdělávání (č.48/2005 Sb.) a klasifikačním řádem školy.

Hodnocení žáků
Hodnocení žáků
Datum: 5. 9. 2022
Velikost: 175 KB – pdf