Rubrika: Prevence

Naše škola věnuje velkou péči prevenci patologických jevů (např. kyberšikana, šikana, drogy a návyk. látky, patolog. hráčství aj.). Žáci jsou rovněž formou přednášek, projektů a seminářů seznamováni se způsoby péče o své zdraví.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež KLÍDEK – terénní práce v Úpici

Od února 2021 působí v ulicích Úpice nová terénní sociální služba pro děti a mládež od 6 do 22 let NZDM KLÍDEK. Ve spolupráci s městem ji 2 x týdně ve čtvrtek a v pátek zajišťuje organizace PROSTOR PRO z Hradce Králové, konkrétně pak dvojice...

Mise Tajemný ostrov – etická dílna pro páťáky

  V úterý 30. listopadu proběhla další z etických dílen, Mise Tajemný ostrov, která byla tentokrát určena žákům 5. ročníku. Pod vedením lektorky Ing. Bc. Karly Mihatschové si naši páťáci ve dvou hodinách prošli aktivitami, které...

Další díl preventivního programu je za námi

  V pátek 19. listopadu 2021 zavítal okresní preventista Policie ČR, pan Lukáš Vincenc, nejprve do 7. A, poté do 9. A, aby s našimi žáky pobesedoval na téma bezpečné chování na sociálních sítích, kyberšikana a jak...

Adaptační kurz pro 6. B

V pátek 8. října jsme se vydali se žáky 6. B na dvoudenní adaptační kurz. Místem našeho pobytu byl Bischofstein. Cestu tam jsme absolvovali vlakem a zbytek došli pěšky. Hned po příchodu byl připraven oběd a pak...

Preventivní kurz pro sedmáky – 6.-8. září

Adaptační kurz žáků šestých tříd se minulý rok nemohl uskutečnit kvůli nepříznivé epidemiologické situaci, ale děti o nic nepřišly a letos se konečně dočkaly. Jelikož se ze šesťáků za uplynulý rok stali sedmáci a na druhém stupni i ve svých...