Rubrika: Prevence

Naše škola věnuje velkou péči prevenci patologických jevů (např. kyberšikana, šikana, drogy a návyk. látky, patolog. hráčství aj.). Žáci jsou rovněž formou přednášek, projektů a seminářů seznamováni se způsoby péče o své zdraví.

Beseda s městskou policií ve 4. A

Do naší 4. A dnes dorazili příslušníci Městské policie Úpice, aby diskutovali s dětmi především o bezpečném chování chodců a cyklistů. Samozřejmostí byla také povinná výbava kola a ochranné pomůcky cyklisty. Děti pracovaly ve skupinkách po sedmi...

Etická dílna v 8. A a B

Po určité době k nám opět zavítala lektorka Ing. Bc. Karla Mihatschová. Tentokrát s sebou přivezla program „Předsudky a kritické myšlení“, který prezentovala v obou našich osmých třídách. (Martin Dytrych, Silvie Žďárská) Fotogalerie tisk

Program Prostoru Pro pro 5. A

Dnešní setkání Prostoru Pro bylo zase velmi přínosné pro celý náš třídní kolektiv. Po přivítání byla zopakována pravidla setkání a žáci si napsali jmenovky, které si nalepili na viditelné místo na těle. Aktivity byly zaměřeny na třídní...

Program Prostor Pro v 5. A

  Další pokračování programu bylo zaměřeno na odlišnosti nás všech. Při různých aktivitách jsme si ukázali, že být v něčem odlišný, neznamená, být špatný. Ba naopak! (Michaela Handlířová) tisk

Prostor Pro – 5. A „Kolektiv“

Na začátku tohoto bloku jsme vytvořili nám všem velmi dobře známý komunitní kruh a začali představením se. K našemu jménu jsme dostali za úkol vymyslet ještě indiánské jméno (např. spící kočka, přátelská liška, pečující...