Rubrika: Prevence

Naše škola věnuje velkou péči prevenci patologických jevů (např. kyberšikana, šikana, drogy a návyk. látky, patolog. hráčství aj.). Žáci jsou rovněž formou přednášek, projektů a seminářů seznamováni se způsoby péče o své zdraví.

Preventivní programy Spirála

V pátek 2. prosince proběhl ve 2. A preventivní program, který si pro děti připravil Prostor Pro. Na začátku jsme se společně představili a vysvětlili si, co nás všechno čeká. Celý blok byl zaměřen na prevenci, rizikové chování...

Mise: Tajemný ostrov – stmelovací program pro 4. A

  Čtvrťáci se tento týden, v rámci  pokračování cyklu etických dílen, zúčastnili  stmelovacího programu Mise: Tajemný ostrov.  Co bylo náplní? Společná práce spolužáků ve třídě a zlepšení vztahů v třídním kolektivu. Žáci se společně vydali na ostrov Elpidos, kde...