Rubrika: Prevence

Naše škola věnuje velkou péči prevenci patologických jevů (např. kyberšikana, šikana, drogy a návyk. látky, patolog. hráčství aj.). Žáci jsou rovněž formou přednášek, projektů a seminářů seznamováni se způsoby péče o své zdraví.

Zdravá 5 v 5. A a 7. B

V 5. A NAKUPUJEME SE ZDRAVOU 5 Dnešní ráno jsme se zúčastnili zajímavé akce. Pomocí zajímavých aktivit jsme se dozvěděli, co bychom měli jíst a pít. Důležitou součástí bylo i povídání o obsahu živin v jednotlivých potravinách. Vyzkoušeli...

Prostor Pro v 6. A

Dnešní setkání třídy 6. A s lektorkami Prostoru Pro se neslo v duchu putování vesmírem. Během této cesty se žáci setkali s mimozemšťany, předávali si informace v kosmickém tělesu a na úplný závěr provedli společný přesun na jinou planetu. Během tohoto...

Čtvrťáci získali průkaz cyklisty

V úterý 14. 5. se čtvrťáci vydali na jarní blok dopravní výchovy do Střediska volného času v Trutnově. Opět byl pro ně připraven pestrý program. Nejprve dokreslovali značky, poté řešili dopravní situace ve skupinách. Následovala praktická část, při které bylo...

Hurá na kolo, ale bezpečně!

Ve čtvrtek 2. května jsme pro žáky 2. až 5. ročníku již podruhé uspořádali cyklistické odpoledne s názvem  „Hurá na kolo, ale bezpečně!“. Na kolech a s přilbou na hlavě dorazilo do areálu na Dlouhých záhonech 18 žáků.  Připravili jsme pro ně různě záludné překážky – slalom...

Prostor Pro v 5. a 6. A

Dnešní den bylo naplánováno poslední sezení s Prostorem Pro a tématem byla šikana a kyberšikana. Po základních definicích jsme procházeli pomocí aktivit k pochopení daného tématu. V rámci dvou hodin jsme se dozvěděli spoustu nového a mimo jiné...

Beseda s městskou policií ve 4. A

Do naší 4. A dnes dorazili příslušníci Městské policie Úpice, aby diskutovali s dětmi především o bezpečném chování chodců a cyklistů. Samozřejmostí byla také povinná výbava kola a ochranné pomůcky cyklisty. Děti pracovaly ve skupinkách po sedmi...