Rovinné útvary - osová souměrnost

Kolik os souměrnosti mají tyto dopravní značky?