Trojúhelník

K obrázkům přiřaď správné pojmenování geometrického útvaru.