Trhlej svět

Trhlej svět je (ne)oficiální časopis, který už dlouhá léta vydává naše škola. U zrodu časopisu stál pan učitel Martin Dytrych, který v něm dnes působí jako šéfredaktor. Členy redakční rady jsou Eva Prouzová, Veronika Prouzová, Martin Zakouřil a Silvie Žďárská.

Obsah:

 

Aktualizace: 14. 9. 2021 13:04