Násobilka 10

Doplň chybějící násobky čísla 10.
0 40 100