Písemné dělení 3 ciferného čísla 1 ciferným číslem

Písemně vyděl


96:8=

434:7=

336:6=