Násobky deseti a dělení těchto násobků deseti

Doplň chybějící násobky čísla 10.
220 280 310