Přirozená čísla přes 10 000 - zaokrouhlování

Zaokrouhli na 10 000 a správnou hodnotu doplň do volného políčka. (Nezapomeň, jak se čísla zapisují. Např. 52 636 - tedy po třech číslicích zprava je mezera)

286 410 ≐ 151 819 ≐ 325 020 ≐
61 412 ≐ 454 918 ≐ 205 950 ≐
496 015 ≐ 112 408 ≐ 36 699 ≐