Opakování - zaokrouhlování na 10,100

Zaokrouhli na 100 a správnou hodnotu doplň do volného políčka.
376 ≐ 223 ≐ 350 ≐ 701 ≐
949 ≐ 299 ≐ 585 ≐ 299 ≐
451 ≐ 929 ≐ 650 ≐ 50 ≐