Poloha přímek - různoběžky, rovnoběžky, kolmice

Rozhodni, zda se jedná o různoběžky, rovnoběžky či kolmice. Natrénuj protilehlé a sousední strany.