Osově souměrné rovinné útvary

Přečti si zadání úlohy a odpověz.
1.png
Je výše uvedený rovinný útvar osově souměrný (zajímá tě jen útvar, ne označení vrcholů)? (piš malými písmeny ano nebo ne).