Porovnávání přirozených čísel do 10000

Každé číslici na ose přiřaď správné číslo
osa1.jpg

číslu 1 odpovídá hodnota číslu 2 odpovídá hodnota číslu 3 odpovídá hodnota číslu 4 odpovídá hodnota
číslu 5 odpovídá hodnota číslu 6 odpovídá hodnota číslu 7 odpovídá hodnota číslu 8 odpovídá hodnota