Slovní úlohy 1 - typ 61 + 5, 66 - 5

Přečti si pozorně úlohu a vyřeš ji. Nezapomeň správně doplnit odpověď.

V ovocném sadu rostlo 33 jabloní a 6 hrušní. Kolik ovocných stromů bylo v sadu?
Stručný zápis úlohy:
jabloní.................................
hrušní..................................
ovocných stromů................
Znázornění:
39.PNG


Výpočet:

Odpověď:
V sadu bylo .