Zaokrouhlování trojciferných čísel na desítky a stovky

Chceš trojciferné číslo zaokrouhlit na stovky "dolů". Které číslice mohou být na místě desítek? Klikej na ně v pořadí od nejmenší k největší.