Speciální vzdělávací potřeby

Speciální vzdělávací potřeby žáků

Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami poskytujeme:

na I. stupni podpory – individuální přístup, který spočívá hlavně na:

  • zvýšení času na vypracování a kontrolu zadaných úkolů
  • krácení zadaných úkolů
  • častější kontrolu plnění úkolů, navedení k správnému postupu
  • ověření pochopení instrukce
  • možnost využití tabulek, přehledů a potřebných pomůcek

Základní škola zajišťuje ze zákona I. stupeň podpory.  Učitel vypracuje plán pedagogické podpory, kde uvede rozsah podpory, který žákovi poskytuje. Jsou-li opatření poskytovaná potřebnému žákovi nepatrného nebo malého rozsahu, plán pedagogické podpory se nevypracovává.

Pokud se jeví jako nedostačující, je nutné se objednat k vyšetření do školského poradenského zařízení (SPC – Speciálně pedagogické centrum, PPP – Pedagoggicko-psychologická poradna).  Do SPC se objednávají žáci s obtížemi v řečové oblasti, děti s autismem nebo poruchou autistického spektra a již diagnostikovanou (klinickým psychologem, pedopsychiatrem) mentální retardací.  PPP řeší všechny ostatní problémy související s dys- poruchami a poruchami pozornosti a aktivity (žáci musí mít již diagnostikováno pedopsychiatrem).

Po vyšetření, které proběhne do tří měsíců od objednání rodičem, školské poradenské zařízení navrhne opatření ve II. až V. stupni podpory, tj. opatření, které více zasáhnou do výukového procesu. O navrhovaných opatřeních bude zákonný zástupce informován.

Jedním z opatření je speciálně pedagogická péče, která je zpravidla navrhována v rozsahu 1 až 2 hodin týdně (dříve reedukace). Pokud je navrhnuta, je docházka žáka na ní povinná. Poskytuje ji speciální pedagog nebo dyslektická asistentka – v naší škole Mgr. Jana Hájková.

Dalším opatření je pedagogická intervence, kterou zajišťují učitelé bez specializace. Má formu doučování – dovysvětlení látky, doplnění toho, co dítě nestihlo, případně příprava na ověřování znalostí. Pokud je navrhnuta, je docházka žáka na ní povinná.

Obě opatření se realizují ve skupině 4 až 6 žáků na doporučení PPP nebo SPC.

Žák může být vzděláván podle individuálního vzdělávacího plánu, který má vždy písemnou podobu a vypracovává se výhradně na doporučení školského poradenského pracoviště.

Naše škola je zapojena do projektu z EU: „Škola budoucnosti na Blahovce“, který umožnil nejen rozšíření školského poradenského pracoviště o školního psychologa, ale umožnil nabídnout našim vybraným žákům skupinové doučování, které probíhá od ledna 2017 a potrvá do prosince 2018.

Jako nadstandard nabízíme zdarma žákům s vadami řeči (především z nižších ročníků) logopedickou péči. Na naší škole ji poskytují logopedické asistentky Mgr. Blanka PavláskováMgr. Jana Hájková.

Prvním krokem k úspěchu a pomoci žákům se speciálně vzdělávacími potřebami je úzká spolupráce mezi rodinou a školou.           

Kontakty:
 e-mailtelefonwebové stránky
Mgr. Petra Báčová, výchovný poradce, volba povoláníbacova@zsbcupice.cz499 881 138
PaedDr. Věra Nývltová, školní preventistkanyvltova@zsbcupice.cz499 881 138
Mgr. Lenka Mikesková, školní psychologpsycholog@zsbcupice.cz499 881 138https://zsbcupice.cz
Pedagog.-psychologická poradna Trutnovinfo@ppptrutnov.cz499 813 080
605 488 327
http://www.ppptrutnov.cz
Speciálně pedagogické centrum Trutnov - Mgr. Lucie Pokorná (dotazy, objednání)pokorna@msspctu.cz731 582 421http://www.msspctu.cz/spc
Odkazy na články na internetu
Výukové počítačové programy
Články zabývající se problematikou poruch učení
Péče o dítě s ADHD
Péče o dítě s ADHD (1288 zobrazení)
Datum: 11. 5. 2012
Velikost: 412 KB - pdf
Dysgrafie
Dysgrafie (592 zobrazení)
Datum: 11. 5. 2012
Velikost: 425 KB - pdf
Dyskalkulie
Dyskalkulie (774 zobrazení)
Datum: 11. 5. 2012
Velikost: 723 KB - pdf
Dyslexie
Dyslexie (551 zobrazení)
Datum: 11. 5. 2012
Velikost: 435 KB - pdf
Dyslexie
Dyslexie (402 zobrazení)
Datum: 11. 5. 2012
Velikost: 736 KB - pdf
Dysortografie
Dysortografie (2787 zobrazení)
Datum: 11. 5. 2012
Velikost: 331 KB - pdf
Obecné rady
Obecné rady (343 zobrazení)
Datum: 11. 5. 2012
Velikost: 491 KB - pdf
Základní informace
Základní informace (362 zobrazení)
Datum: 11. 5. 2012
Velikost: 541 KB - pdf

 

 


Aktualizace: 2. 10. 2017 17:58