Speciální vzdělávací potřeby žáků

Domů » Pro rodiče » Speciální vzdělávací potřeby žáků

 

Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami poskytujeme:

na I. stupni podpory – individuální přístup, který spočívá hlavně na:

  • zvýšení času na vypracování a kontrolu zadaných úkolů
  • krácení zadaných úkolů
  • častější kontrolu plnění úkolů, navedení k správnému postupu
  • ověření pochopení instrukce
  • možnost využití tabulek, přehledů a potřebných pomůcek

Základní škola zajišťuje ze zákona I. stupeň podpory.  Učitel vypracuje plán pedagogické podpory, kde uvede rozsah podpory, který žákovi poskytuje. Jsou-li opatření poskytovaná potřebnému žákovi nepatrného nebo malého rozsahu, plán pedagogické podpory se nevypracovává.

Pokud se opatření 1. stupně podpory jeví jako nedostačující, je nutné se objednat k vyšetření do školského poradenského zařízení (SPC – Speciálně pedagogické centrum, PPP – Pedagoggicko-psychologická poradna).  Do SPC se objednávají žáci s obtížemi v řečové oblasti, děti s autismem nebo poruchou autistického spektra a již diagnostikovanou (klinickým psychologem, pedopsychiatrem) mentální retardací.  PPP řeší všechny ostatní problémy související s dys- poruchami a poruchami pozornosti a aktivity (žáci musí mít již diagnostikováno pedopsychiatrem).

Po vyšetření, které proběhne do tří měsíců od objednání rodičem, školské poradenské zařízení navrhne opatření ve II. až V. stupni podpory, tj. opatření, které více zasáhnou do výukového procesu. O navrhovaných opatřeních bude zákonný zástupce informován.

Jedním z opatření je speciálně pedagogická péče, která je zpravidla navrhována v rozsahu 1 až 2 hodin týdně (dříve reedukace). Pokud je navržena, je docházka žáka na ni povinná. Poskytuje ji speciální pedagog nebo dyslektická asistentka – v naší škole Mgr. Jana Hájková.

Dalším opatření je pedagogická intervence, kterou zajišťují učitelé bez specializace. Má formu doučování – dovysvětlení látky, doplnění toho, co dítě nestihlo, případně příprava na ověřování znalostí. Pokud je navrhnuta, je docházka žáka na ni povinná.

Obě opatření se realizují ve skupině 4 až 6 žáků na doporučení PPP nebo SPC.

Žák může být vzděláván podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP), který má vždy písemnou podobu a vypracovává se výhradně na doporučení školského poradenského pracoviště.

Prvním krokem k úspěchu a pomoci žákům se speciálně vzdělávacími potřebami je úzká spolupráce mezi rodinou a školou.           

Kontakty:
e-mail, webtelefon
Mgr. Petra Báčová, výchovný poradce, volba povoláníbacova@zsbcupice.cz499 881 138
Mgr. Renata Kafková, PhD., školní metodik prevencekafkova@zsbcupice.cz499 881 138
Mgr. Jana Hájková, školní speciální pedagoghajkova@zsbcupice.cz499 881 138
Pedagog.-psychologická poradna Trutnovinfo@ppptrutnov.cz
http://www.ppptrutnov.cz
499 813 080
605 488 327
Speciálně pedagogické centrum Trutnov - Mgr. Markéta Čáslavská (dotazy, objednání)caslavska@msspctu.cz
spc.tu@centrum.cz
http://www.msspctu.cz/spc

731 582 421

Webové stránky
  • Národní ústav pro autismus  – pomáhá světu porozumět autismu a lidem s autismem porozumět světu
  • Jednoduché učení – jak pomoci svému dítěti učit se snadno, lehce a s radostí běžnými denními aktivitami, hrou, bez strachu a stresu 

 

Odkazy na články na internetu
 
Výukové počítačové programy
 
Články zabývající se problematikou poruch učení
Péče o dítě s ADHD
Péče o dítě s ADHD
Datum: 11. 5. 2012
Velikost: 412 KB – pdf
Dysgrafie
Dysgrafie
Datum: 11. 5. 2012
Velikost: 425 KB – pdf
Dyskalkulie
Dyskalkulie
Datum: 11. 5. 2012
Velikost: 723 KB – pdf
Dyslexie
Dyslexie
Datum: 11. 5. 2012
Velikost: 435 KB – pdf
Dyslexie
Dyslexie
Datum: 11. 5. 2012
Velikost: 736 KB – pdf
Dysortografie
Dysortografie
Datum: 11. 5. 2012
Velikost: 331 KB – pdf
Obecné rady
Obecné rady
Datum: 11. 5. 2012
Velikost: 491 KB – pdf
Základní informace
Základní informace
Datum: 11. 5. 2012
Velikost: 541 KB – pdf

 

 

 

Aktualizace: 15. 4. 2024 19:43