Bod, úsečka, polopřímka, přímka

Urči délku daných úseček. (1 díl = 1 cm)
obrazek-1.png
|AE| = cm |CG| = cm |HB| = cm
|BA| = cm |DC| = cm |GF| = cm
|ED| = cm |CD| = cm |FI| = cm