Bezhotovostní platba

Domů » Školní jídelna » Bezhotovostní platba

 

Bezhotovostní platba

Zájemci o tuto službu se zaregistrují u vedoucí školní jídelny. Zákonný zástupce strávníka pak zřídí ve svém peněžním ústavu trvalý příkaz na účet školní jídelny. (Důležité údaje najdete níže). Potvrzenou kopii trvalého příkazu je nutno odevzdat v kanceláři jídelny. Obědy budou automaticky přihlášeny prvním dnem v měsíci po celý aktuální školní rok (trvalý příkaz musí být tedy zadán na období 1. 9. až 30. 6.). Na další školní rok je nutné trvalý příkaz obnovit. Termín úhrady na daný měsíc je nejpozději do 20. dne předchozího měsíce.

Důležité údaje pro zadání trvalého příkazu:

číslo účtu: 190278571/0600
konstantní symbol: 0308
variabilní symbol: přidělí vedoucí školní jídelny (slouží k identifikaci každé jednotlivé platby)
částka: jedná se o ZÁLOHU (počítáno s průměrem 20 pracovních dní)

Kategorie žáka závisí na dosaženém věku ve školním roce.

  • 7 –  10 let: 660 Kč
  • 11 – 14 let: 720 Kč
  • nad 15 let: 800 Kč

Vyúčtování záloh stravného se bude provádět  na konci školního roku. Případný přeplatek si můžete na konci školního roku vyzvednout v kanceláři u vedoucí školní kuchyně.

(Pavlína Blehová)

Aktualizace: 29. 8. 2023 12:00