Pro rodiče prvňáků

Domů » Pro rodiče » Pro rodiče prvňáků

 

Pro rodiče prvňáků (šk. rok 2024/25)

 
Slavnostní vítání 
 • pondělí 2. září 2024 v 8:30 hodin v areálu loutkového divadla
 • program: slavnostní vítání prvňáčků, společný přesun do školy, uvítání dětí ve třídách (bez rodičů, cca půl hodiny), třídní schůzka s rodiči (děti budou mezitím ve školní družině)
 • děti přijdou s aktovkou, bez přezůvek
První školní týden
 • v úterý a ve středu konec výuky v 11:00, potom oběd (počítejte cca 30 minut)
 • čtvrtek a pátek konec výuky v 11:15
 • rodiče mohou ráno děti doprovodit do třídy, odpoledne na ně mohou počkat v šatně
Informace ohledně provozu školy
 • pro družinové děti je otevřen od 6.30 do 7.15  boční vchod (směrem k divadlu), pro ostatní děti se hlavní vchod otevírá v 7:30
 • vyučování začíná v 7:55, žáci mají být ve třídě nejméně 15 minut před začátkem výuky, aby se včas stačili připravit na vyučování
 • děti mají oblečení (a případně další věci) uložené v uzamykatelných šatních skříňkách; skříňky sdílejí po dvojicích –  kladku v 1. třídě mají zapůjčenou (jeden klíček je u tř. učitelky pro případ zapomenutí)
 • od 8.00 je uzavřen hlavní vchod do budovy
 • vstup do školy je řešen pomocí čipů, které zakoupíte za 100 Kč u hospodářky pí Šrollové
Školní jídelna
 • cena oběda pro žáka 1. třídy – 33 Kč 
 • nabízíme také svačiny – 20 Kč
 • čip je zálohován 120 Kč
 • více info ZDE
Školní družina
 • školní družina je otevřena v pondělí až v pátek od 6:30 hod. do 7:30 hod. ráno a od konce vyučování do 15:30 hod
 • kvůli nenarušování plánované činnosti jsou stanoveny odchody dětí ze školní družiny takto:
  Po obědě do 13:00 hodin a poté až ve 14:30. Za příznivého počasí děti odchází ven ve 12:00 hod. Na zájmové kroužky a hodiny v ZUŠ budou děti uvolňovány dle potřeby.
 • za pobyt dětí v ŠD je vybírán poplatek ve výši 100 Kč měsíčně
 • více info ZDE
Škola OnLine (elektronická žákovská knížka)
 • veškerá komunikace mezi školou a rodiči probíhá elektronicky přes Školu OnLine – dozvídáte se informace o provozu školy, omlouváte nepřítomnost, sledujete rozvrh hodin, klasifikaci, podepisujete známky či výchovná opatření
 • je povinností zákonného zástupce zřídit si rodičovský účet a každý den el. ŽK kontrolovat – obdržíte od nás PIN,  sami si potom zvolíte uživatelské jméno a heslo (pro jistotu si jej někam zapište)
 • v systému je také nutné mít zaveden funkční e-mail (pokud ho nemáte, musíte si ho zřídit)
 • při komunikaci se školou doporučujeme využívat webovou podobu Školy OnLine
 • pro rychlou kontrolu zpráv či známek však existuje také mobilní aplikace (výhodné jsou notifikace) – oproti webové verzi však nemá všechny funkce
 • Škola OnLine ZDE
Moodle (e-learningový systém)
 • přihlašovací údaje jsou vždy na konkrétního žáka – obdržíte je 4. září (případně dříve přes Školu OnLine)
 • třídní nástěnka – funguje jako třídní stránky – vkládáme týdenní plány učiva, domácí úkoly, odkazy na fotogalerie, procvičování učiva, v kalendáři najdete také plánované třídní akce
 • pro starší žáky jsou zde kurzy k jednotlivým předmětům, kroužkům…
Pomůcky pro 1. ročník
Pomůcky pro 1. ročník
Pomůcky pro 1. ročník
Datum: 9. 6. 2023
Velikost: 599 KB – pdf

Ke stažení
Informace pro rodiče prvňáků
Informace pro rodiče prvňáků
Datum: 9. 6. 2023
Velikost: 689 KB – pdf

 

Aktualizace: 27. 6. 2024 10:55