Opakování - násobení a dělení v N (obor přirozených čísel) do 1000

Vypočítej a správnou hodnotu doplň do volného políčka.
6 . 9 = 3 . 7 = 5 . 10 = 7 . 7 =
4 . 8 = 6 . 5 = 9 . 7 = 8 . 9 =
3 . 15 = 10 . 9 = 16 . 2 = 7 . 11 =