Sčítání s přechodem do čísla 14 - znázornění + rovnice

Prohlédni si, jak je číslo, které přičítáš, rozložené. Musíš ho rozdělit tak, abys nejprve doplnil desítku. Počítej i další příklady.9+5.PNG9 + 5 = 9 + 1 + 4 = 8+6.PNG8 + 6 = 8 + 2 + 4 =
7+7.PNG7 + 7 = 7 + 3 + 4 = 6+8.PNG6 + 8 = 6 + 4 + 4 =
5+9.PNG5 + 9 = 5 + 5 + 4 =9 + 5 = 8 + 6 = 7 + 7 =
5 + 9 = 6 + 8 =9 + = 148 + = 147 + = 14
5 + = 146 + = 144 + = 14