7. ročník

Učební osnovy – 7. ročník

Anglický jazyk 7
Anglický jazyk 7 (114 zobrazení)
Datum: 9. 9. 2019
Velikost: 492 KB – pdf
Český jazyk 7
Český jazyk 7 (118 zobrazení)
Datum: 9. 9. 2019
Velikost: 227 KB – pdf
Člověk a svět práce 7 + 8 + 9 chlapci
Člověk a svět práce 7 + 8 + 9 chlapci (119 zobrazení)
Datum: 9. 9. 2019
Velikost: 202 KB – pdf
Člověk a svět práce 7+8+9 dívky
Člověk a svět práce 7+8+9 dívky (112 zobrazení)
Datum: 9. 9. 2019
Velikost: 218 KB – pdf
Dějepis 7
Dějepis 7 (120 zobrazení)
Datum: 9. 9. 2019
Velikost: 210 KB – pdf
Fyzika
Fyzika (265 zobrazení)
Datum: 19. 9. 2014
Velikost: 35 KB – pdf
Hudební výchova 7
Hudební výchova 7 (108 zobrazení)
Datum: 9. 9. 2019
Velikost: 212 KB – pdf
Informační a komunikační technologie
Informační a komunikační technologie (283 zobrazení)
Datum: 11. 5. 2012
Velikost: 227 KB – pdf
Matematika
Matematika (303 zobrazení)
Datum: 11. 5. 2012
Velikost: 221 KB – pdf
Přírodopis 7.
Přírodopis 7. (125 zobrazení)
Datum: 9. 9. 2019
Velikost: 201 KB – pdf
Tělesná výchova 7.
Tělesná výchova 7. (114 zobrazení)
Datum: 9. 9. 2019
Velikost: 382 KB – pdf
Výchova k občanství 7
Výchova k občanství 7 (120 zobrazení)
Datum: 9. 9. 2019
Velikost: 192 KB – pdf
Výchova ke zdraví 7
Výchova ke zdraví 7 (109 zobrazení)
Datum: 9. 9. 2019
Velikost: 208 KB – pdf
Výtvarná výchova
Výtvarná výchova (102 zobrazení)
Datum: 9. 9. 2019
Velikost: 222 KB – pdf
Základy administrativy
Základy administrativy (260 zobrazení)
Datum: 11. 5. 2012
Velikost: 22 KB – pdf
Zeměpis 7
Zeměpis 7 (109 zobrazení)
Datum: 9. 9. 2019
Velikost: 213 KB – pdf

 

Aktualizace: 5. 12. 2020 15:02