Rubrika: Projekty

Celoškolní projekt „Já, ty, my, oni“

Ve čtvrtek 1. února proběhl na naší škole výše zmíněný celoškolní projekt. A tak se naši nejmenší žáčci zabývali sebou a svou třídou, páťáci, šesťáci a sedmáci pak zkoumali Evropu. Pro osmáky bylo připraveno téma komunální...

Projektový den  9. A – Holocaust

V úterý 24. května 2022 se žáci deváté třídy po celý den zabývali dějinami holocaustu. Deváťáci se na úvod seznámili s pojmy genocida, holocaust, šoa a antisemitismus, stěžejními událostmi a významnými osobnostmi tohoto období. Dále zjišťovali, které skupiny lidí byly...

Celoškolní projekt „Já, ty, my, oni“

  V pátek 28. ledna jsme po roční pauze uskutečnili celoškolní projekt „Já, ty my, oni“.   Naši nejmladší žáci (1. – 4. ročník) se celé dopoledne věnovali sebepoznávání a poznávání svých spolužáků a třídy jako...

Naše tělo - projekt

Člověk a jeho tělo – projekt 3. ročníků

Ve středu 13. února přijela do 3. B návštěva – OSKAR. Opravdová kostra člověka na kolečkách. To děti koukaly! V rámci projektu „Člověk a jeho tělo“ se učili o kostech, svalech, lidských orgánech a jejich funkcích. Smysly si  děti...

Voda – celoškolní projekt

V pondělí 30. dubna jsme uskutečnili další z celoškolních projektů, tentokrát s názvem „Voda“. Co bylo jeho náplní, je z něho naprosto zřejmé. A věřte, že jsme životadárnou tekutinu prozkoumali snad ze všech stran. Ti nejmenší...