Celoškolní projekt „Já, ty, my, oni“

 
V pátek 28. ledna jsme po roční pauze uskutečnili celoškolní projekt „Já, ty my, oni“.
 
Naši nejmladší žáci (1. – 4. ročník) se celé dopoledne věnovali sebepoznávání a poznávání svých spolužáků a třídy jako celku. K vidění byla spousta činností, včetně všelijakého porovnávání, měření či sportovních výkonů (například přeskok švihadla).
 
Žáci 5. – 7. ročníku se zaměřili na náš kontinent, tedy Evropu. Všechna témata a všechny činnosti snad ani nelze vyjmenovat. Tak aspoň namátkou. Děti vybarvovaly velkou mapu Evropy, hrály pexeso, dozvěděly se zajímavosti o evropských památkách, osobnostech, hudbě či jídlu. Představeni jim byli taktéž nejznámější autoři dětské literatury.
 
Pro osmáky bylo připraveno téma volby. Na úvod se dozvěděli, jaké volby je u nás v budoucnu čekají. Dále si vyhledali výsledky dvou posledních voleb do poslanecké sněmovny a do obecního zastupitelstva. V druhé části je pak čekalo to podstatné. Vyzkoušeli si, jak takové komunální volby probíhají. Vytvářeli programy, které představili, volili a vytvářeli povolební koalici.
 
Deváťáky zaměstnalo téma „Demokracie jako protiváha diktatury“. V první hodině si definovali pojem diktatura a pak si povídali o nejznámějších diktaturách minulosti, ale také o těch současných. Následoval film Hitler, Stalin a já. Po něm už přišla na řadu sametová revoluce a vyprávění o listopadu 1989.
 
(Martin Dytrych)