Projektový den  9. A – Holocaust

V úterý 24. května 2022 se žáci deváté třídy po celý den zabývali dějinami holocaustu.

Deváťáci se na úvod seznámili s pojmy genocida, holocaust, šoa a antisemitismus, stěžejními událostmi a významnými osobnostmi tohoto období. Dále zjišťovali, které skupiny lidí byly holokaustem postiženy, objasňovali, proč právě je nacisté perzekuovali.

Naši nejstarší žáci rovněž pracovali s dobovým propagandistickým materiálem Jedovatá houba, na kterém vysvětlovali způsoby manipulace s pravdou, vznik dobových fake news a zamýšleli se nad tím, proč nacistická propaganda věnovala velkou pozornost ovlivňování dětí už od útlého věku a jak na ně působila.  

Žáci se prostřednictvím fotografií snažili popsat postupný proces, během kterého se občan neárijského původu postupně začal setkávat s narážkami na svůj původ, byl zbavován práv, musel opustit domov a byl uvězněn v koncentračním táboře. Dobové i současné fotografie nejznámějšího likvidačního tábora v Osvětimi si prohlédli v prezentaci, jedna žákyně se se spolužáky podělila o dojmy z návštěvy tohoto místa.

Pak na lavice položili své osobní „poklady“, které měli v tu chvíli u sebe, většinou to byly šperky a mobily, všichni na lavicích měli věci nemalé hodnoty. Pouze „šťastní“ jednotlivci následně dostali drobnosti, jež byly „poklady“ osvětimských vězňů – maličkou bramboru, kousky suchého chleba a kostičku cukru, ostatní jen smutně hleděli do prázdných rukou.

Závěrem si deváťáci zahráli hru, během níž sami rozhodovali o osudech chlapce Františka, svého vrstevníka, pocházejícího ze smíšené rodiny. A jednomyslně volili takové možnosti, aby ho uchránili deportace do koncentračního tábora a umožnili mu stát se lékařem, jak si už od dětství přál.

Děkuji kolegům za vstřícnost a pomoc s organizací akce a třídě IX.A za vzorné chování a pěknou práci.

(Renata Kafková)

Fotogalerie

Mohlo by se vám líbit...