„Žákem na zkoušku“ – kurz pro předškoláčky na naší škole

kurz pro předškoláky

Dne 8. října 2019 jsme zahájili kurz „Žákem na zkoušku“. Máme přihlášeno 14 dětí, proto jsme museli kurz rozdělit do dvou skupin. Děti z mateřských škol v Suchovršicích, v Úpici a z Havlovic mají před sebou ještě 9 lekcí, kde se budou moci zlepšit v grafomotorice, vyzkouší si svoje zrakové a sluchové vnímání, upevní si předmatematické představy a pravolevou orientaci. A pak už nezbývá nic jiného, než se těšit na zápis do školy, který je důležitým mezníkem v životě dítěte. Momentem, kdy se z dítěte stává žák základní školy.

Na práci s dětmi i na spolupráci s rodiči se těší Mgr. Jana Hájková, učitelka 1. ročníku, a Mgr. Lenka Mikesková, školní psycholožka.                                           

(Lenka Mikesková)

Fotogalerie.

Mohlo by se vám líbit...