Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021–2022

Zápis se týká dětí, které se narodily od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015, a dětí s odloženou školní docházkou.

Vzhledem k mimořádným opatřením a rozhodnutí ministerstva školství proběhne zápis do 1. třídy na ZŠ Bří Čapků Úpice bez osobní přítomnosti dětí průběžně v období od 12. do 16. dubna 2021.

 

Co je k zápisu zapotřebí:

 1. Vyplnění Zápisového lístku.
 2. Vyplnění Žádosti o přijetí do 1. ročníku, případně Žádosti o odklad (budete-li ho pro své dítě požadovat).
 3. Rodný list dítěte (kopie, sken, foto), u cizinců ofocený cestovní pas.

 

Vyplněný  a podepsaný formulář (včetně kopie rodného listu) lze do školy dodat těmito způsoby:

 • Datovou schránkou na adresu „55ymjvu“
 • E-mailem na adresu zakouril@zsbcupice.cz  
 • Elektronickým formulářem (při nejbližší příležitosti je pak třeba podepsat odeslaný formulář ve škole a přinést kopii rodného listu dítěte)
 • Doporučenou poštou na adresu Základní škola Bratří Čapků Úpice, Komenského 151, 542 32 Úpice
 • Vhozením do schránky u hlavního vchodu školy (obálku označte slovem ZÁPIS)
 • Osobním  předáním, včetně případné pomoci při vyplnění formulářů (v sekretariátu školy každý den od 7.30 do 11.30, nebo v jiném čase po telefonické domluvě)

 

Jak získat potřebné formuláře :

Potřebné soubory PDF    si stáhněte do počítače, vyplňte a jedním z výše uvedených způsobů  dodejte do školy:


Formuláře je také možné v době zápisu osobně vyzvednout v sekretariátu školy každý den od 7.30 do 11.30.

 

Další informace pro rodiče:

Při žádosti o odklad je třeba připojit zprávu ze školského poradenského zařízení (PPP – pedagogicko-psychologické poradny nebo SPC – speciálně psychologického centra) a od odborného lékaře nebo klinického psychologa nebo praktického lékaře pro děti a dorost (zprávy lze dodatečně dodat po ukončení mimořádných opatření).

Pokud to epidemiologická situace dovolí, proběhne v červnu setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy.

Potřebné kontakty:

 • Dětský lékař: MUDr. Vlčková – tel. 499 846 075; MUDr. Šturmová – tel. 499 846 076
 • Pedagogicko-psychologická poradna v Trutnově (PPP): tel. 499 813 080, 605 448 327
 • Speciálně pedagogické centrum Trutnov (SPC): Lucie Pokorná – tel. 731 582 421

 

Dotazy k zápisu:

 

Rodičům budoucích prvňáčků nabízíme ke stažení:

Mohlo by se vám líbit...