9. ročník

Učební osnovy – 9. ročník

Anglický jazyk - specializovaná třída
Anglický jazyk - specializovaná třída (287 zobrazení)
Datum: 11. 5. 2012
Velikost: 37 KB – pdf
Anglický jazyk 9
Anglický jazyk 9 (166 zobrazení)
Datum: 9. 9. 2019
Velikost: 680 KB – pdf
Český jazyk 9
Český jazyk 9 (186 zobrazení)
Datum: 9. 9. 2019
Velikost: 225 KB – pdf
Chemie
Chemie (319 zobrazení)
Datum: 11. 5. 2012
Velikost: 381 KB – pdf
Člověk a svět práce 7 + 8 + 9 chlapci
Člověk a svět práce 7 + 8 + 9 chlapci (163 zobrazení)
Datum: 9. 9. 2019
Velikost: 202 KB – pdf
Člověk a svět práce 7+8+9 dívky
Člověk a svět práce 7+8+9 dívky (177 zobrazení)
Datum: 9. 9. 2019
Velikost: 218 KB – pdf
Dějepis 9
Dějepis 9 (166 zobrazení)
Datum: 9. 9. 2019
Velikost: 199 KB – pdf
Fyzika
Fyzika (446 zobrazení)
Datum: 19. 9. 2014
Velikost: 36 KB – pdf
Hudební výchova 9
Hudební výchova 9 (176 zobrazení)
Datum: 9. 9. 2019
Velikost: 184 KB – pdf
Matematika
Matematika (366 zobrazení)
Datum: 11. 5. 2012
Velikost: 218 KB – pdf
Německý jazyk 9 (druhý jazyk)
Německý jazyk 9 (druhý jazyk) (184 zobrazení)
Datum: 9. 9. 2019
Velikost: 206 KB – pdf
Přírodopis 9.
Přírodopis 9. (196 zobrazení)
Datum: 9. 9. 2019
Velikost: 205 KB – pdf
Tělesná výchova 9.
Tělesná výchova 9. (155 zobrazení)
Datum: 9. 9. 2019
Velikost: 380 KB – pdf
Výchova k občanství 9
Výchova k občanství 9 (195 zobrazení)
Datum: 9. 9. 2019
Velikost: 194 KB – pdf
Výchova ke zdraví 9
Výchova ke zdraví 9 (177 zobrazení)
Datum: 9. 9. 2019
Velikost: 205 KB – pdf
Výtvarná výchova
Výtvarná výchova (157 zobrazení)
Datum: 9. 9. 2019
Velikost: 222 KB – pdf
Zeměpis 8
Zeměpis 8 (193 zobrazení)
Datum: 9. 9. 2019
Velikost: 203 KB – pdf

Aktualizace: 5. 12. 2020 15:03