Autor: Eva Prouzová

školáci

Otevření školy od 30. 11. 2020

Příchod do školy pravidelná prezenční výuka: 1. – 5. ročník, 9. ročník střídavá prezenční výuka po týdnu: 30. 11. – 4. 12.  – 8. ročník                                                                          7. 12. – 11. 12. – 6. a 7. ročník Upozornění: Vstup do školy bude žákům povolen pouze s rouškou.   Čas příchodu do školy 7.45 – 1. ročník, 4. ročník, 6. ročník 7.55 – 2. ročník, 5. ročník,...

beseda o energii

Učíme se jinak aneb online beseda: Energie a budoucnost energie

Dne 13. lis­to­pa­du (v pátek) jsme v rámci distanční výuky uspořádali online besedu pro žáky deváté třídy na téma Energie a budoucnost energie. Odbor­ní­ci z obo­ru ener­ge­ti­ky s žáky pro­dis­ku­to­va­li otáz­ky sou­čas­né­ho a budou­cí­ho sta­vu ener­ge­ti­ky v ČR a ve svě­tě. Mot­tem...

Ošetřovné

Vážení rodiče,    dle vyjádření MPSV nebude již škola vydávat pro účely ošetřovného potvrzení o uzavření, ale bude nahrazeno Vaším čestným prohlášením. Více se dozvíte na https://www.mpsv.cz/osetrovne   (Martina Šrollová) 

Distanční výuka

Školy se počínaje středou 14. října kompletně zavírají a žáci s učiteli přecházejí na distanční výuku. Pozor, ta je od 1. září povinná. Tudíž lze i její výstupy po patřičném vysvětlení a procvičení hodnotit. Jednotnou platformou pro výuku na dálku je pro všechny...

logo Blahovka TV

Konkurz na moderátorky Blahovka TV

Čtvrteční odpoledne 8. října patřilo v naší škole kandidátkám a kandidátům na pozici redaktorky/redaktora Blahovka Tv. A že jich bylo! Před mou kanceláří byla v podstatě neustále fronta. Nakonec se dostavilo 21 uchazečů z 5. – 7. ročníku.   Všem byly...

pasování na čtenáře

Druháčci se dočkali pasování

   Tak už jsme se konečně dočkali… Čeho? No přece pasování na čtenáře! Na jaře jsme vzhledem k uzavření škol byli nuceni tuto slavnostní událost odložit, a tak se druháčci dočkali pasování až ve čtvrtek 8. října 2020....