Autor: Eva Prouzová

úklid lesoparku Dlouhé Záhony

Úklid v lesoparku na Dlouhých Záhonech

Letošní jaro je v mnoha ohledech zvláštní. Mimo jiné v tom, že neproběhnou žádné akce typu „Den Země“, „Uklidíme Česko“ apod. To mě dovedlo k myšlence nabídnout pomoc našemu „pánu lesů“, tedy panu...

Upřesněné informace pro všechny vycházející žáky

Vážení rodiče, upozorňujeme Vás, že zápisové lístky pro všechny vycházející žáky si můžete osobně vyzvednout ve škole. Lístky budou vydávány již od 23. dubna 2020 (vždy v pondělí a čtvrtek od 8 do 10 hodin). V příloze Vám posílám...

Odklad zájezdu do Itálie

Po dohodě s CK se prázdninový zájezd do Itálie odkládá na prázdniny 2021. Žáci, kteří vycházejí nebo přestupují na gymnázium si mohou v září požádat o vratku zaplacené zálohy. (Martina  Šrollová)

Tábor školní družiny – změna termínu

Vzhledem k mimořádné situaci byl tábor školní družiny přesunut z přelomu června a července na týden od 10.8. – 14.8.2020. Prosíme rodiče, kteří mají zájem své dítě poslat na tábor se školní družinou,  aby kontaktovali Evu Jansovou formou SMS na tel: 774 047 044....

Informace pro všechny vycházející žáky

Vážení rodiče a milí deváťáci, vybrala jsem pro Vás ty nejdůležitější informace, abych Vám usnadnila orientaci v celém novém zákonu, který řeší tuto nelehkou situaci. V příloze níže jsou  informace pro žáky maturitních oborů, ale i oborů...

šití roušek

Pokračujeme v šití roušek – dalších 1 500 kusů

Po uzavření škol jsme v naší šicí dílně na žádost pana starosty začali pro potřeby Města Úpice šít jednorázové roušky. Skupinu učitelek a vychovatelek vystřídala minulý týden skupina kuchařek a uklízeček, doplněná o několik učitelek. Během...

Informace pro rodiče – doplnění k ošetřovnému

Vážení rodiče,    kteří právě čerpáte ošetřovné na dítě do 13 let  a máte odevzdanou školou potvrzenou „Žádost o ošetřovné“ svému zaměstnavateli. ČSSZ požaduje, abyste vždy na konci  kalendářního měsíce dodali svému zaměstnavateli ještě formulář, který je uveden...

šití roušek

Na naší škole šijeme roušky

Když se mě včera zeptal pan starosta, jestli nevím o někom, kdo by pro město šil roušky, okamžitě mi to blesklo hlavou. Vždyť my máme ve škole šicí dílnu! A jak se později ukázalo, také spoustu...