Autor: Eva Prouzová

Pasování prvňáčků na čtenáře

Celý rok nás housenka Agáta provázela českým jazykem, abychom se naučili číst a psát. To se nám všem výborně podařilo, a proto jsme mohli navštívit městkou knihovnu, kde na nás čekal král z písmenkové země. Nejprve si...

Průzkum louky v podání  4. A

Ve středu 15.6. jsme se v rámci přírodovědy vydali na průzkum nedaleké louky za hvězdárnou. Děti měly za úkol hledat rostliny a živočichy, o kterých se učily při hodině, vyfotit je mobilem a napsat jejich celý název. Někteří žáci přišli vybaveni...

Naše první spaní ve škole

  Naši nejmenší, prvňáci a druháci, se konečně dočkali. Čeho? No přece tak dlouho očekávaného spaní ve škole. V pátek 10. června jsme se za krásného slunečného počasí sešli před školou, obtěžkáni karimatkami, spacáky a samými dobrůtkami, které...

„Den, kdy se mlčelo“ – zážitkový workshop

Ve čtvrtek 9. června 2022 se žáci 9. A prostřednictvím zážitkového workshopu „Den, kdy se mlčelo“, se kterým za nimi přijeli dvě sympatické paní lektorky z neziskové organizace Post Bellum, seznámili s obdobím kolektivizace českého venkova v 50. letech 20. století....

Projektový den  9. A – Holocaust

V úterý 24. května 2022 se žáci deváté třídy po celý den zabývali dějinami holocaustu. Deváťáci se na úvod seznámili s pojmy genocida, holocaust, šoa a antisemitismus, stěžejními událostmi a významnými osobnostmi tohoto období. Dále zjišťovali, které skupiny lidí byly...