Přednáška preventisty Policie ČR v 1. ročníku

 

V pondělí 6. června do naší školy opět zavítal preventista Policie ČR Bc. por. Lukáš Vincenc.

Svůj čas tentokrát věnoval našim nejmenším. Vysvětlil jim úlohu policistů v rámci integrovaného záchranného systému a představil vybavení policisty. Děti také slyšely, jaký je rozdíl mezi Policií ČR a městskou policií. A nechybělo samozřejmě poučení o bezpečnosti dětí v rámci dopravy.

Děkuji tímto paní učitelce Kafkové za zprostředkování přednášky a přednášejícímu za ochotu a vstřícnost.                                        

(Martin Dytrych)