Preventivní program „Tvoje cesta onlinem“ v šestých třídách

Ve čtvrtek 4. listopadu zavítal mezi žáky obou šestých tříd Bc. Lukáš Vincenc z Policie ČR, preventista pro Trutnovsko, s programem „Tvoje cesta onlinem“. Během besedy si s dětmi povídal o sociálních sítích a o tom, jak je používat, jak rozeznat nebezpečné situace v online prostoru a jak jim předcházet, na koho se obrátit, pokud je kontaktuje někdo, koho neznají, popř. jehož styl komunikace se jim zdá podezřelý. Pan Vincenc také dětem připomněl, co znamená pojem kyberšikana a poučil je, jak jí předcházet a jak a s kým ji řešit, pokud k ní už dojde.

Během besed se ukázalo, že většina žáků šestých tříd sociální sítě využívá, děti často mají profily na několika sociálních sítích, ne všechny znají všechny své sledující osobně, některé mají veřejné účty. Děti se také shodly, že od doby distanční výuky tráví na mobilních zařízeních a sociálních sítích více času než dříve.

Věříme, že beseda napomůže dětem k předcházení nebezpečným situacím, se kterými se v online prostředí mohou setkat. Apelujeme i na rodiče, aby sledovali, kolik času děti tráví na mobilu a jak vypadají jejich profily na sociálních sítích. Zejména rodičům mladších žáků připomínáme některé zásady bezpečného chování v online prostoru:

  • využívejte rodičovské zámky, které Vám umožní nastavit čas, který Vaše dítě může trávit na mobilu, nastavit večerku a spravovat aplikace
  • sociální sítě by děti měly používat až od 13 let
  • mluvte se svými dětmi o rizicích a nebezpečích, která na ně na sociálních sítích mohou číhat
  • sledujte účty svých dětí na všech sociálních sítích, které používají
  • nastavte účty Vašeho dítěte jako soukromé
  • zveřejňované fotografie, zejména profilové, by o dětech neměly prozrazovat nic osobního (zájmy, bydliště…)
  • ujistěte se, že mezi sledujícími Vašeho dítěte jsou pouze lidé, které znáte
  • pozorujete-li změnu chování svého dítěte, snažte se zjistit příčinu
  • bližší informace najdete např. zde https://www.internetembezpecne.cz/internetem-bezpecne/rodice/desatero-dobreho-kybernetickeho-rodice/

(Renata Kafková)